קרן השתלמות

זוהי קופת חיסכון ל-6 שנים לשכירים או לעצמאיים המעניקה הטבות מס בהפקדה ופטורה ממס רווחי הון במשיכה.
קרן השתלמות הינה קופת חיסכון לטווח בינוני - 6 שנים ומעלה. שכיר או עצמאי יכול לבצע הפקדות לקופה זו וליהנות מהטבות מס בגין ההפקדות ורווחי ההון הצבורים. בעבר שימשה קרן ההשתלמות כקרן המיועדת לצורכי לימודים והשתלמויות, כיום משמשת קרן ההשתלמות כאלטרנטיבה טובה לחיסכון לטווח הבינוני הפטורה ממס רווח הון.

הפקדת המעסיק היא עד 7.5% והפקדת העובד היא לפחות 1/3 מהמעביד כלומר מקסימום 2.5% ובסה"כ 10% מהשכר החודשי. לעצמאי ניתנת האפשרות להפקיד עד 7% מהכנסתו, מוגבלת בתקרה, וייהנה מהטבת מס על 4.5%.

חוק הפיקוח על קופות הגמל מאפשר לעובד לבחור את קרן ההשתלמות ולהעביר את הכספים שנצברו בה לקרן השתלמות אחרת, בכל זמן שיבחר לעשות כך, תוך שמירה על הוותק גם בקרן החדשה. המעבר מקרן אחת לאחרת אינה כרוכה בתשלום או בקנסות. בתהליך ההעברה נשמרות כל הזכויות שנצברו לזכות העובד בקרן הישנה. זוהי בעצם התכנית ההונית היחידה במדינת ישראל, שניתן לפדותה ללא תשלום מס בגין רווחים למי שהופקדו לזכותו מידי שנה תשלומים עד הסכום המרבי המותר . נכון להיום אין שום אפיק הוני אחר הפטור ממס בגין רווחים.

אצלנו ב-"קשת סוכנות לביטוח ופיננסים", תוכלו למצוא מגוון נרחב של אפיקי השקעה וחיסכון במסגרת העמדת קרן השתלמות לצרכי החיסכון לטווח הקצר או הבינוני. אצלנו תוכלו למצוא את קרנות ההשתלמות האטרקטיביות ביותר בישראל, וכמו כן, תוכלו ליהנות מניהול קרן השתלמות בניהול אישי, וכל זאת תוך כדי השגת תשואת קרנות ההשתלמות האטרקטיבית ביותר.