קופת גמל

הינה מכשיר לחיסכון ארוך טווח הנהנה מהטבות מס ומפטור ממס רווח הון. אצלינו ניתן לעשות קופת גמל המותאמת במיוחד עבורך מבחינת טווח ההשקעה ורמת הסיכון המועדפת.
קופת גמל היא מכשיר חסכון לטווח בינוני או ארוך. לכל עמית בקופת גמל חשבון נפרד בו נרשמות: הפקדותיו לחשבון, משיכותיו ממנו, הרווח (או ההפסד) על השקעתו בקופה ודמי הניהול הנגבים מחשבונו. כספי קופת הגמל מושקעים בהשקעות בהתאם להסדר התחוקתי . התשואה מחולקת בין עמיתי הקופה באופן יחסי לחלקם בנכסי הקופה.

היתרון של קשת סוכנות ביטוח ופיננסים הוא ההיכרות עם כל סוגי קופות הגמל והיכולת לשווק את כל היצרנים בשוק באופן בלתי תלוי כאשר טובתך וצרכיך הם אלה שמנחים אותנו.

חוק הפיקוח על קופות הגמל מאפשר לעובד לבחור את קופת הגמל ולנייד את הכספים שנצברו בה לקופה אחרת, בכל זמן שיבחר לעשות כך. המעבר מקופה אחת לאחרת אינו כרוך בתשלום או בקנסות. בתהליך ההעברה נשמרות כל הזכויות שנצברו לזכות העובד בקופה הישנה.