מוות ונכות מתאונה

תאונות הן הגורם הכי נפוץ למוות ולנכות ולכן כדאי לרכוש ביטוח המעניק סכום כספי חד פעמי במקרה של מוות או נכות מתאונה.