ביטוח תאונות אישיות

תאונות עלולות להתרחש לכולנו, אף אחד לא חסין, גם לא הזהירים שבינינו, תאונות כאלו עלולות לגרום נזק כלכלי לך ולמשפחתך ולכן כדאי להצטייד עוד היום בביטוח זה.
במקרה של פגיעה בתאונת דרכים או בתאונה ביתית, ביטוח תאונות אישיות מהווה פתרון כלכלי. לאחר פגיעה גופנית עלול להיווצר אובדן זמני או קבוע של כושר העבודה, או אף מצב של נכות לצמיתות ואף מוות. ביטוח תאונות אישיות מאפשר לך ולמשפחתך להתמודד כלכלית במקרה תאונה שתשבית אותך מעבודה.

ביטוח תאונות אישיות מכסה כיסויים רבים ונרחבים, כולל:
  • פיצוי למקרה מוות כתוצאה מתאונה, משולם ליורשי המבוטח.
  • פיצוי חד פעמי במקרה של נכות מלאה או חלקית מתאונה.
  • פיצוי למקרה שברים וכוויות כתוצאה מתאונה.
  • פיצוי חד פעמי למקרה סיעוד מתאונה.
  • כיסוי למקרה אשפוז בבית חולים - פיצוי יומי החל מהיום השלישי לאשפוז ועד סה"כ 26 שבועות אשפוז.
  • כיסוי לפינוי באמבולנס ממקום התאונה לבית חולים.

ביטוח תאונות אישיות מכסה את כל בני המשפחה ומאפשר להוסיף לפוליסה ילדים עד גיל 21 בעלות של 50% מעלות הכיסויים למבוגרים. הפוליסה כוללת כיסויים ייחודיים לילדים בלבד כגון:
  • פיצוי עבור היעדרות מבחינות לאחר תאונה.
  • השתתפות בטיפולים פסיכולוגיים לאחר אירוע קשה.
  • כיסוי למקרה ביטוח הנגרם כתוצאה מפעילות ספורט חובבנית.

ביטוח תאונות אישיות מכסה מקרים בכל העולם ומעניק כיסוי נרחב במקרי מוות, אובדן/פגיעה בתפקוד, סיעוד ואשפוז בבית חולים. בנוסף, הוא מעניק פיצוי כספי על חבלות ופציעות שנגרמו בכל חלקי הגוף, כגון שברים, נזקים וכוויות לידיים, רגליים, נזק לראייה בשתי העיניים, שיתוק מלא, ריתוק למיטה, נזק לדיבור ולשמיעה.