ביטוח פנסיוני

הינו אחד מאפיקי החיסכון לגיל פרישה הנועד לענות על 3 מטרות מרכזיות: חיסכון לעת זיקנה, הגנה על הכנסות…
תוכנית לביטוח פנסיוני המבטיחה לעובד תשלום חודשי לכל חייו עם פרישתו מהעבודה בהגיעו לגיל פרישה.
הינה מכשיר לחיסכון ארוך טווח הנהנה מהטבות מס ומפטור ממס רווח הון. אצלינו ניתן לעשות קופת גמל המותאמת…