ביטוח עסקי

אצלנו תמצא מגוון פתרונות ביטוח לבעלי עסקים: רכוש, משרד, כספים, חבויות, צד שלישי, אחריות מקצועית ועוד. על מנת שתוכל להמשיך לעבוד בשקט נפשי.
ביטוח הרכוש מגן על אנשים פרטיים, על בתי העסק וחברות מפני נזקים בלתי צפויים, כגון נזקי אש, סופה, סערה, רעידת אדמה וכדומה.
חשוב מאוד לערוך ביטוח נכון העונה על צרכי המבוטח. הביטוח משמש אמצעי נוסף במסגרת ניהול הסיכונים של האדם הפרטי או החברה העסקית, והוא מיועד לכל אדם או גוף אשר עלול להינזק כספית כתוצאה מחשיפתו לאירוע ביטוחי.
ביטוח הרכוש מתחלק לשניים: נזק ישיר לרכוש המבוטח ונזק עקיף (נזק תוצאתי). ביטוח רכוש עבור נזק ישיר מכסה נזקים ממשיים ברכוש כמו נזקים לאחר שריפה, פריצה, נזקי טבע ועוד נזקים עקיפים הינם נזקים שנגרמים כתוצאה מהנזק הישיר. נזקים עקיפים של ביטוח רכוש עסקי הם למשל אובדן הכנסה כתוצאה מנזק למבנה העסק או לתכולתו..
בפוליסת ביטוח רכוש מתחייבת חברת הביטוח לכסות כל נזק בלתי צפוי ופתאומי.

הכיסוי יכול להיות על בסיס:
  • "אש מורחב" - כיסוי נזקים מתוך רשימה סגורה. הכיסוי השכיח ביותר.
  • "כל הסיכונים" - כיסוי נזקים ובתנאי שאינם מופיעים ברשימת החריגים.