ביטוח סיעודי

מעניק לך את השקט הנפשי להמשיך לדאוג לך וליקיריך אשר חלילה מגיעים למצב סיעודי.
ביטוח סיעודי הוא חוזה עם חברת ביטוח, לפיו האדם משלם סכום כסף חודשי (פרמיה) והחברה מתחייבת להשתתף במימון אשפוז סיעודי או טיפול סיעודי בבית במקרה הצורך.
מצב סיעודי הינו מצב בו אדם אינו יכול לבצע בכוחות עצמו חלק מהותי מפעולות היומיום או שהוא זקוק להשגחה בשל מחלה. העלות החודשית לטיפול באדם במצב סיעודי נעה כיום בין 5,000 ש"ח לחודש, אם הינו בביתו ויכולה להגיע ל - 20,000 ש"ח לחודש אם הנו שוהה במוסד סיעודי. משך הזמן שאדם נמצא במצב סיעודי תלוי במספר גורמים, בין היתר במצב בריאותו ובטכנולוגיות רפואיות ויכול להגיע למספר שנים רב.
המוסד לביטוח לאומי ומשרד הבריאות הנם כיום הגופים העיקריים הנותנים סיוע ממשלתי לאדם שהינו במצב סיעודי ובתנאי שעבר מבחני תפקוד והכנסה. לצערנו, מערכות הבריאות והמוסד לביטוח לאומי, אינן נותנות פתרון הולם לחולים סיעודיים ולכן רכישת ביטוח סיעודי מקנה למבוטח שקט נפשי באמצעות פיצוי חודשי קבוע במקרה של אירוע סיעודי.

מה כולל ביטוח סיעודי?
פיצוי כספי חודשי בין 1,000 ₪ ל- 20,000 ₪ לחודש, במקרה של אי יכולת לבצע את הפעולות הבסיסיות היומיומיות הבאות: לקום, לשכב, להתלבש ולהתפשט, להתרחץ, לאכול ולשתות, לשלוט על הסוגרים ולהתנייד.
פוליסות הסיעוד מגדירות אדם סיעודי במקרים הבאים:
  • תשישות נפש. כתוצאה ממחלת האלצהיימר וכדומה.
  • אי יכולת לבצע 2 מתוך 6 פעולות כשאחת מהן היא אי שליטה על הסוגרים.
  • אי יכולת לבצע 3 מתוך 6 פעולות.
תקופת תשלום הפיצוי היא לבחירת הלקוח ונעה בין 3 שנים, 8 שנים או לכל החיים, תקופת המתנה נעה בין 30 ימים ל-60 חודשים.