ביטוח משכנתא

הביטוח הינו חלק בילתי נפרד מהלוואת המשכנתא, אז אם אתם לוקחים משכנתא חדשה או שרוצים להתחיל לחסוך כסף במשכנתא קיימת כדאי שתבדקו איתנו מחירים.
התוכנית מיועדת לכל רוכשי הדירות אשר מחויבים על ידי הבנק המלווה בעריכת ביטוח משכנתא, כתנאי לקבלת ההלוואה והמעוניינים בהבטחת חוסנה הכלכלי של המשפחה במקרה של פטירת אחד המפרנסים ובמקרה של נזק לדירה.

 התוכנית כוללת ביטוח חיים למשכנתא הנותן מענה במקרים בהם הלווים יאלצו להפסיק את תשלומי המשכנתא מסיבות של מות אחד מבני הזוג, חלילה. בנוסף, ניתן לכלול בפוליסה ביטוח מבנה למשכנתא המעניק כיסוי במקרים בהם נגרם נזק פיזי לדירה המשועבדת לבנק.

ביטוח חיים למשכנתא

 אומנם, הביטוח לא יכול להגן עליך מהנורא מכל, אך במידה והנורא מכל קרה, חברת הביטוח תדאג לשלם את יתרת ההלוואה לבנק, ובכך תפטור את הלווה הנותר מהמשך תשלומי המשכנתא לבנק ותקטין את הנטל הכלכלי מהמשפחה שאיבדה את יקירה.

ביטוח מבנה למשכנתא

חלק זה של ביטוח משכנתא מתייחס למקרים בהם נגרם נזק פיזי לדירה. חברת הביטוח תישא בהוצאות להשבת המבנה לקדמותו והמבוטח לא יישא בעלויות התיקון הכבדות, אם וכאשר יגרם נזק למבנה המכוסה בפוליסה.