ביטוח חיים

תוכנית ביטוח למקרה מוות המעניקה למוטבים את סכום הביטוח הנרכש על מנת שלא יפגעו כלכלית במקרה של פטירה.
תוכנית ביטוח המגנה עליך מפני מצב בלתי צפוי של אובדן כושר עבודה ומאפשרת לך ולמשפחתך להמשיך ולשמור על…
ביטוח הנועד לבטח את הנכס שלך עד תום תשלומי המשכנתא, הביטוח הינו חובה לכל מי שרוכש משכנתא ומורכב…
תאונות הן הגורם הכי נפוץ למוות ולנכות ולכן כדאי לרכוש ביטוח המעניק סכום כספי חד פעמי במקרה של…