ביטוח דירה

אנחנו משקיעים מאות אלפי שקלים ברכישת הדירה ותכולתה ולכן עלינו להגן על הנכס שלנו מפני כל נזק אפשרי.
פוליסת ביטוח דירה מכסה את שווי המבנה של ביתכם ואת רכושכם מפני אובדן או נזק. ביטוח מבנה ותכולה כולל בין היתר נזקי פריצה, גניבה, נזקי אש, שוד או ניסיון פריצה, שיטפון או הצפה ממקור מים חיצוני, סערה, לרבות גשם וברד, נזק מכלי טיס וכלי רכב, רעידת אדמה, כיסוי בגין פגיעה בצד שלישי, ביטוח חבות מעבידים כלפי עובדי משק בית ועוד.
על פי בחירת המבוטח, יכול הכיסוי הביטוחי לכלול את המבנה ו/או את התכולה. הרכב הפוליסה מותאם לצרכי המבוטח/ת.

לפי חוק, אפשר שלא לכלול את הסיכונים הבאים שאינם כלולים בתנאי המינימום ובמידה ומעוניינים להוסיפם זה נעשה תמורת פרמיה נוספת:
  • נזקי צנרת - פיצוי למבוטח מפני נזקי מים הנגרמים כתוצאה מבלאי הצנרת בדירה.
  • רעידת אדמה ונזקי טבע - כיסוי המקנה פיצוי בגין נזקי כוח עליון.
  • סיכוני גניבה, שוד, פריצה ופעולות זדון.