ביטוח בריאות

ביטוח בריאות פרטי מהווה פיתרון לבעיות קבועות ומתמשכות של מערכת הבריאות הציבורית.
מערכת הבריאות הציבורית בישראל הינה רחבה וראויה, אך אינה נותנת מענה מספק לצרכים מיוחדים, כדוגמת: השתלות, מחלות קשות, ניתוחים מסובכים והזדקקות לתרופות יקרות שאינן כלולות בסל הבריאות. במקרים אלו, גם הביטוח הרפואי המשלים בקופות החולים, אינו נותן מענה מספק, היכול לשפר באופן משמעותי את הסיכוי להציל את החיים בעת הצורך.
ביטוח בריאות פרטי מקנה למבוטח הגנה פיננסית ושקט נפשי בעת קטסטרופות רפואיות ויכולת מימון שירותים פרטיים, בזמינות גבוהה, בארץ ובחו"ל.
עיסוק בביטוחי בריאות מחייב ידע, מקצוענות, זמינות ושירות במשך כל תקופה הביטוח.

מה כולל ביטוח הבריאות?
חברות הביטוח מציעות מגוון רחב של פוליסות ביטוח בריאות, כל פוליסה מקנה כיסויים ביטוחיים שונים.

להלן הכיסויים העיקריים הקיימים בביטוח בריאות פרטי:

ניתוחים בארץ
הכיסוי בגין ביצוע ניתוחים פרטיים בישראל. הכיסוי במרבית הפוליסות הנו "מהשקל הראשון", כלומר אין תלות במימון הכיסוי בזכאות הניתנת במסגרת רובדי הכיסוי הציבוריים. התשלום בגין ביצוע הניתוח יכול להינתן כשיפוי או כפיצוי.

ניתוחים בחו"ל
כיסוי המיועד לכסות ביצוע ניתוחים בחו"ל באופן ספציפי וההוצאות המכוסות בכיסויים אלו מותאמות לצרכים של המבוטח בעת ביצוע הניתוח מחוץ לגבולות ישראל, הן מבחינת עלויות הניתוח והן מבחינת הוצאות נוספות כגון: טיסה, מלווה, עלות שהייה וכיו"ב.

טיפולים מחליפי ניתוח
בשנים האחרונות התרחבה משמעותית המגמה של שימוש בטיפולים רפואיים חדשניים להחלפת פעולות פולשניות, בטכנולוגיות טיפוליות בלתי חודרניות ומניעת הסיבוכים הכרוכים בחדירה לגוף - פגיעה ברקמות ובכלי דם וכיו"ב. הטיפולים הבלתי פולשניים מחליפים את הניתוחים הקונבנציונאליים ומאפשרים לחולה להירפא ולהחלים תוך זמן קצר בהרבה, ללא צורך בהתמודדות עם הליך ההחלמה הכרוך בניתוח.

השתלות
כיסוי להשתלות בארץ ובחו"ל , הכיסוי כולל בין היתר:
  • הוצאות אשפוז, ללא הגבלת עלות יום אשפוז.
  • הוצאות חדר ניתוח ושכר הצוות המנתח.
  • הוצאות נסיעה ושהייה בחו"ל למבוטח ולמלווה.
  • הוצאות הטסה רפואית מיוחדת לחו"ל, במידת הצורך.
  • הוצאות עבור קציר האיבר, שימורו והעברתו למקום ההשתלה.
  • הוצאות איתור תרומת מח עצם.
  • פיצוי חד פעמי בגין השתלה.
  • הוצאות הבאת מומחה לישראל לביצוע השתלה.
  • הוצאות טיפולי המשך הנובעים מביצוע השתלה בחו"ל.
  • הוצאות הטסת גופת המבוטח לישראל במקרה פטירה בעת שהותו בחו"ל.

טיפולים מיוחדים בחו״ל
כיסוי לטיפולים וניתוחים שלא ניתן לבצעם בישראל ושללא ביצועם נשקפת סכנת חיים למבוטח. כיסוי זה נמכר בדרך כלל יחד עם כיסוי לביצוע השתלות.

ביטוח תרופות
תרופות חדשות, כימיות וביולוגיות,לעיתים מהוות פתרון חלופי לטיפולים או פעולות פולשניות לגוף האדם.
אחת הבעיות העיקריות בטיפול תרופתי, הינה פגיעה בתאים בריאים במקביל בפגיעה בתאים חולים.
בשנים האחרונות אושרו תרופות מתוחכמות, שמגיעות ליעדן באופן ממוקד ללא פגיעה רחבת היקף.
סל התרופות במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי מוגבל בהיקפו ובמקרים רבים עמיתי קופות החולים מוצאים את עצמם מול שוקת שבורה כאשר הם נדרשים לרכוש תרופות שאינן נכללות בסל.
מה כולל הכיסוי?
כיסוי לתרופות שאינן בסל הבריאות.
כיסוי לתרופות שמאושרות בישראל, ברשויות המוסמכות בארה"ב (FDA) וברשויות המוסמכות בשוק האירופי (EMEA).
כיסוי לתרופות שכלולות בסל הבריאות אך אינן בהתוויה למחלת המבוטח.


שירותים אמבולטוריים
הכיסוי לשירותים אמבולטוריים כולל טיפולים רפואיים ופרוצדורות רפואיות שאינן דורשות אשפוז בבית חולים כגון: בדיקות הדמיה שונות באמצעות רנטגן, בדיקת CT, בדיקת MRI, התייעצויות עם רופאים מומחים- שלא במסגרת קופות החולים, טיפולים פיזיוטרפיים, טכנולוגיות מתקדמות, השתתפות בבדיקות במהלך היריון וכו'.

רפואה משלימה
השתתפות במימון טיפולים כגון: הומיאופתיה, אקופנטורה, כירופרקטיקה, רפלקסולוגיה, שיאצו ועוד.