ביטוח אחראיות מקצועית

ביטוח לבעלי המקצועות החופשיים כנגד תביעות הקשורות לתחום העיסוק.
ביטוח אחריות מקצועית לבעלי מקצועות חופשיים מיועד לרופאים,רואי חשבון, מהנדסים, אדריכלים, ברוקרים ומנהלי תיקי השקעות, מתווכים, מתרגמים, כתבים טכניים ועוד.
ביטוח אחריות מקצועית אינו מיועד רק לבעלי מקצועות חופשיים, אלא גם לאנשי ייצור או שירותים, שחשופים לא פחות לתביעות בגין נזקים הנובעים מהתרשלות במתן השירות וכלה בהתקנת מוצר פגום.
בעולם המערבי מגמה ההולכת וגוברת של הגשת התביעות כנגד בעלי מקצועות חופשיים כאשר יותר ויותר עורכי דין צוברים לעצמם התמחות מיוחדת בתחום זה. תביעות רבות מוגשות כנגד רופאים על ידי מטופלים הטוענים לרשלנות רפואית של הרופא או גם של המוסד הרפואי בו הוא עובד. בנוסף, גם מטפלים ברפואה אלטרנטיבית,קוסמטיקאיות ומדריכי ספורט חשופים לתביעות מטופליהם ולקוחותיהם.
ביטוח אחריות מקצועית לבעל מקצוע חופשי הוא צורך חיוני. קיומו של הביטוח מאפשר לבעל מקצוע לעסוק במקצועו ללא חשש מתביעות שונות. הכיסוי הביטוחי ניתן עד לגובה גבול האחריות המוסכם של חברת הביטוח הנקוב בפוליסה. הביטוח מכסה את אחריותו החוקית של המבוטח הנובעת מהפרת חובה מקצועית, רשלנות, מחדל או השמטה שנעשו בתום לב.